If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Innvirkning

A growing body of research indicates the impact that Khan Academy’s personalized mastery learning has on driving learning outcomes.

Læringsutfall overgår typisk vekst.

LBUSD

Elever yter bedre enn forventet med etablerte distriktsmål.

I samarbeid med Long Beach Forente Skoledistrikt (LBUSD) i det sørlige California har 5348 ungdomsskoleelever brukt Khan Academy i matematikkundervisningen i én klassetime hver uke. Elever som brukte Khan Academy scoret signifikant bedre på nasjonale prøver. Distriktet indikerer at dette er omtrent dobbelt så mye som forbedringsmålet som er etablert i distriktet i forhold til elever som ikke brukte Khan Academy.

Full studie
FSG

Elever som fullfører 60% eller mer av Khan Academys kurs på deres kassenivå opplevde nesten en dobling av deres forventede læringsvekst på matematikkdelen av NWEA MAP sin vekstevaluering, noe som er en mye brukt prøve i USA.

FSG foretok en studie av et pilotprosjekt med Khan Academy over hele Idaho med 173 lærere og 10 500 elever i løpet av skoleåret 2013-14.

Full studie
SRI International

Bruk av Khan Academy var positivt assosiert med bedre enn forventede resultater, mindre angst for matematikk og bedre selvtillit til egne evner i faget.

SRI International foretok en to års studie med 20 offentlige skoler, private skoler og friskoler; 70 lærere; og 2000 elever i løpet av skoleåret 2012-13.

Full studie

"Jeg elsker at Khan Academy viser deg dine feil. Det hjalp meg virkelig med å forstå ord i kontekst; det brøt det ned for meg. Med resultatene mine på prøveeksamen tvilte jeg på meg selv, men lærerne mine viste meg at jeg kunne klare det ved hjelp av Khan Academy. Uten Khan Academy ville jeg ikke hatt tilgang på SAT-øving i det hele tatt. Det er som sendt fra Gud!"

- Tatiana, en avgangselev ved Oak Ridge High School i Orlando, Florida
Tegneserie av Khan Academy sin nettside på bærbar datamaskin med bøker og epler.

Elever som forbereder seg til SAT (eksamen) med offisiell SAT-øving har en signifikant forbedring i deres resultater.

OFFICIAL SAT PRACTICE

30 poengs økning, en forbedring på 50% i eksamensresultater

I 2017 analyserte Khan Academy og College Board, skaperen av SAT-prøvene, resultatene og sammenlignet forbedringene fra PSAT/NMSQT (prøveeksamen) til SAT (eksamen) for omtrent 250 000 elever. Resultatene indikerte at å studere 6-8 timer med offisiell SAT-øving på Khan Academy er assossiert med en gjennomsnittlig forbedring på 90 poeng fra PSAT/NMSQT til SAT, sammenlignet med en forbedring på 60 poeng for elever som ikke brukte Khan Academy.

Full studie
Tegneserie av en flervalgsprøve med bok og kulepenn.

Khan Academy er den ledende digitale læringsressursen brukt og betrodd av lærere og elever/studenter i USA.

90%
av lærere, elever og studenter som har brukt Khan Academy rapporterer at det er en effektiv læringsressurs, mer enn noen andre digitale læreplaner og læringsressurser.
85%
av første- og andreårs høyskolestudenter som har brukt Khan Academy sier det har hjulpet dem med å forberede dem for høyskolen.
88%
av lærere sier at Khan Academy er pålitelig.
Kilde: ConStats kundeundersøkelse for digital læring i USA blant 1503 respondenter

"For alle de gangene jeg ikke kunne støtte meg på foreldrene mine når jeg trengte hjelp til leksene hadde jeg Khan Academy sine videoer som kunne hjelpe meg. Khan Academy var den private læreren foreldrene mine ikke hadde råd til. For alle de gangene jeg ville lære bare for å lære, ville jeg ha valgt fra de hundrevis av Khan Academy-videoene."

- Førstegenerasjons student på Stanford-universitetet

Khan Academy-brukere på universitets- og høyskolenivå har høyere karaktersnitt i matematikk.

NEW ENGLAND BOARD OF HIGHER EDUCATION

Øvelse og kursbeherskelse på Khan Academy er positivt assosiert med forbedrede resultater på algebraprøven Accuplacer i tillegg til høyere fullføringsgrad.

Ledelsen for høyere utdanning i New England foretok en to års studie av Khan Academy med 1226 elever i prøveklasser i matematikk på 12 skoler i fem stater.

Full studie

Resultater går på tvers av landegrenser.

Tegneserie med globus og bøker
NUMERIC

En forbedring tilsvarende en femtedel av et skoleår ble oppnådd ved å integrere Khan Academy i matematikkundervisningen i El Salvador.

Forskere fra universitetet i Bern og den ideelle sveitsiske organisasjonen Consciente gikk sammen for å evaluere effekten av Khan Academy i et tilfeldig kontrollutvalg bestående av omtrent 3500 barneskoleelever og deres lærere.

Full studie
MANAUS

Å bruke Khan Academy gir en mer positiv effektpå elevers matmatikkferdigheter enn sammenlignbare grupper. Elever som brukte Khan Academy hadde en gjennomsnittlig forbedring på 10 prosentpoeng i matematikk, dobbelt så mye som ved et tradisjonelt læringsprogram.

MANAUS, en uavhengig forskningsorganisasjon, foretok en evaluering av Sergio Paiz Andrade-stiftelsens (Funsepa) pilotprogram i 2015 der man brukte Khan Academy med 206 lærere og 2356 elever i Sacatepéquez, Guatemala.

Full studie
NUMERIC

30% mer læring for femteklassinger som brukte Khan Academy som en del av matematikkundervisningen.

Lemann-stiftelsens program for innovasjon innen skoleprosjekter støttet lærernes implementering av Khan Academy i én time per uke i 143 offentlige skoler i Brasil i løpet av skoleåret 2015.

Full studie
NUMERIC

Khan Academy støtter matematikkelever på Sri Lanka. Signifikante forbedringer på standardiserte prøver.

Uavhengige forskere foretok en studie med 632 niendeklassinger på Sri Lanka. Elevene brukte Khan Academy sine videoer som supplement til klasseromsundervisningen i løpet av skoleåret 2014.

Full studie

Vil du at Khan Academy skal hjelpe deg å oppnå resultater blant dine elever?

Registrer bruker