Intro til HTML/CSS: Å lage nettsider

Lær å lage nettsider ved hjelp av HTML og CSS. HTML er kodespråket som du omringer innholdet med, for å fortelle nettlesere om headere, lister, tabeller, osv. CSS er det språket du bruker for å utforme nettsiden, for å be nettleserne forandre farge, font, oppsett, m.m.

Learn how to use other editors to develop your web pages and how to use the browser developer tools to debug your webpages.

Learn how to use inline styles and external stylesheets, two more ways to bring CSS into your webpage.