Intro til JS: Tegning & Animasjon

Lær å bruke språket JavaScript og ProcessingJS-biblioteket til å lage morsomme tegninger og animasjoner.

If you're new here, watch our intro video and get a brief tour of our programming course. Then get coding!

Learn how to make programs that draw shapes based on the mouse location, like painting apps.

Lære å bruke uttrykk for variabler til å endre deler av tegningen i forhold til andre deler. (Dette krever litt mer matte, så hvis du ikke føler du har en god forståelse av fraksjoner, men du kan hoppe over dette.)

Hvordan finner man ut hva som er feil med koden? Lær tips og knep til hvordan du feilsøker programmene dine.

Lær hvordan man skriver JavaScript-kode som er lett å lese og forstå, med godt bruk av innrykk, mellomrom, navn og kommentarer.

Nå som du forstår grunnleggende i programmering, kan du lære teknikker som vil hjelpe deg bli mer produktiv og skrive en mer vakker kode.