Avansert JS: Naturlige simuleringer

Når du har tatt Intro til JS, kan du gå gjennom dette kurset for å lære å kombinere JS, ProcessingJS og matematiske begreper for å simulere natur i programmene dine. Dette kurset er derivert fra boka "The Nature of Code" av Daniel Shiffman (natureofcode.com), tatt i bruk under under CC BY-NC-lisensen.