Oppgave

Gitt to binære strenger, fullfør følgende logiske operasjon:
start color blue, 01110, end color blue xor start color orange, 11001, end color orange
Velg en av følgende alternativer.