If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:09

Kortfilm om egenskapen til frekvensstabilitet

Videotranskripsjon

La oss forestille oss følgende: Det er 2 rom. I hvert rom er det en lysbryter. I 1 av rommene er det en mann, som trykker på bryteren. basert på å slå mynt eller krone. Hvis han slår krone, tenner han lyset. Hvis han slår mynt, slukker han lyset. I det andre rommet tenner og slukker en kvinne lyst vet å gjette. Hun prøver å gjøre det helt tilfeldig uten en mynt. Så tar de tida, og så begynner de å tenne og slukke. Kan vi finne ut av, hvilket lys som blir tent og slukket basert på mynten? Svarer er ja. Hvordan? Trikset er å se på sekvensens egenskaper i stedet for å lete etter et spesifikt mønster. Først prøver vi kanskje å telle antallet av enere og nuller i hver sekvens. Det er nærme, men ikke helt godt nok, fordi det er cirka like mange av hver. Trikset er å telle sekvenser av tall for eksempel som grupper av 3 trykk i strekk. En ideell tilfeldig sekvens vil ha like stor sannsynlighet for å inneholde enhver sekvens på en gitt lengde. Det kalles loven om frekvensstabilitet. Den vises med den her jevne grafen. Vi kan nå bestemme, hvem som selv velger. Vi mennesker velger bestemte sekvenser flere ganger, når vi gjetter, hvilket som er i ulike mønstre. En av grunnene til, at det skjer, er, at vi tenker, at noen utfall er mindre tilfeldige enn andre. Det er dog ingen magiske tall eller utfall. De kan alle sammen forekomme. Hvis vi slår mynt eller krone 10 ganger, kan vi like så godt få 10 kroner, 10 mynt eller enhver annen sekvens.