Hovedinnhold

Produksjonsbeslutning og økonomisk profitt

Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Produksjonsbeslutning og økonomisk profitt with these 9 questions.

Om denne enheten

Økonomisk profitt mot regnskapsprofitt. Gjennomsnittlig totalkostnad og marginalkostnad. Marginal arbeidsprodukt. Prisdiskriminering.