Kunst og humaniora

En kort introduksjon til kunsthistorie

Vi forstår menneskets historie gjennom kunst. Fra forhistoriske skildringer av bisonokser til moderne abstraksjon, har kunstnere adressert tid og sted i historien og uttrykt universelle sannheter for tusenvis av år.
Begynn å lære: En kort introduksjon til kunsthistorie

En kort introduksjon til kunsthistorie

Vi forstår menneskets historie gjennom kunst. Fra forhistoriske skildringer av bisonokser til moderne abstraksjon, har kunstnere adressert tid og sted i historien og uttrykt universelle sannheter for tusenvis av år.
Begynn å lære: En kort introduksjon til kunsthistorie

En kort introduksjon til grammatikk

Grammar is the collection of rules and conventions that make languages go. This section is about Standard American English, but there's something here for everyone.
Begynn å lære: En kort introduksjon til grammatikk

En kort introduksjon til grammatikk

Grammar is the collection of rules and conventions that make languages go. This section is about Standard American English, but there's something here for everyone.
Begynn å lære: En kort introduksjon til grammatikk

En kort introduksjon til musikk

En utforskelse av klassisk musikk som en levende tradisjon. Topp orkestermusikere fra hele USA møtes en gang i året i New York som All-Star-orkesteret og spiller inn mesterverk og nye verk med dirigent Gerard Schwarz. Kom bak kulissene, møt musikerne, delta på en åpen øvelse, få en dirigents perspektiv og få et første-persons-møte med musikken.
Begynn å lære: En kort introduksjon til musikk

En kort introduksjon til musikk

En utforskelse av klassisk musikk som en levende tradisjon. Topp orkestermusikere fra hele USA møtes en gang i året i New York som All-Star-orkesteret og spiller inn mesterverk og nye verk med dirigent Gerard Schwarz. Kom bak kulissene, møt musikerne, delta på en åpen øvelse, få en dirigents perspektiv og få et første-persons-møte med musikken.
Begynn å lære: En kort introduksjon til musikk

Amerikas historie

The United States of America is a nation with a rich history and a noble goal: government of the people, by the people, for the people. Its citizens' struggle to achieve that goal is a dramatic story stretching over hundreds of years.
Begynn å lære: Amerikas historie

Amerikas historie

The United States of America is a nation with a rich history and a noble goal: government of the people, by the people, for the people. Its citizens' struggle to achieve that goal is a dramatic story stretching over hundreds of years.
Begynn å lære: Amerikas historie

Verdenshistorie

From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today.
Begynn å lære: Verdenshistorie

Verdenshistorie

From the earliest civilizations to the modern world, geography, religion, trade, and politics have bound peoples and nations together — and torn them apart. Take a journey through time and space and discover the fascinating history behind the complex world we inhabit today.
Begynn å lære: Verdenshistorie