If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Matematikk

Barnehage

Lær matematikk for barnehagen — telling, grunnleggende addisjon og subtraksjon, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)

1. klasse

Lær matematikk for 1. trinn — addisjon, subtraksjon, lengder, grafer, tid og former. (basert på amerikanske Common Core standarder)

2. klasse

Lær matematikk for 2. trinn — addisjon og subtraksjon med omgruppering, plassverdi, måling, former, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)