Hovedinnhold

Matematikk

Looking for Missions? Trykk her to start or continue working on the Matematikk Mission.

Barnehage

Lær matematikk for barnehagen — telling, grunnleggende addisjon og subtraksjon, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)

1. klasse

Lær matematikk for 1. trinn — addisjon, subtraksjon, lengder, grafer, tid og former. (basert på amerikanske Common Core standarder)

2. klasse

Lær matematikk for 2. trinn — addisjon og subtraksjon med omgruppering, plassverdi, måling, former, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)

Differensiallikninger

Learn differential equations—differential equations, separable equations, exact equations, integrating factors, and homogeneous equations, and more.

Matematikk for moro skyld

"Math is like ice cream, with more flavors than you can imagine—and if all your children ever do is textbook math, that's like feeding them broccoli-flavored ice cream." —Denise Gaskins

Kom i gang
Å telle

Lære å telle fra 0 til 20.
Begynn å lære