If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Matematikk

Barnehage

Lær matematikk for barnehagen — telling, grunnleggende addisjon og subtraksjon, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)

1. klasse

Lær matematikk for 1. trinn — addisjon, subtraksjon, lengder, grafer, tid og former. (basert på amerikanske Common Core standarder)

2. klasse

Lær matematikk for 2. trinn — addisjon og subtraksjon med omgruppering, plassverdi, måling, former, og mer. (basert på amerikanske Common Core standarder)

Algebra 1

The Algebra 1 course, often taught in the 9th grade, covers Linear equations, inequalities, functions, and graphs; Systems of equations and inequalities; Extension of the concept of a function; Exponential models; and Quadratic equations, functions, and graphs. Khan Academy's Algebra 1 course is built to deliver a comprehensive, illuminating, engaging, and Common Core aligned experience!