Current time: 0:00Total varighet: 5:05
0 energipoeng
Sal finner stigningstallet til en linje som går gjennom punktene (7,-1) og (-3, -1). Laget av Sal Khan and Monterey Institute for Technology and Education.