Current time:0:00Total varighet:1:24
0 energipoeng
Sal løser likningen P=2I+2w for variabelen I. Laget av Sal Khan and Monterey Institute for Technology and Education.