Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:24
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 17 lessons on Solving basic equations & inequalities (one variable, linear).
See 17 lessons
Video transcript
Løs P er lik med 2I pluss 2w med hensyn til I. Det er formelen for omkrets av et rektangel. Omkretsen er lik 2 ganger lengden pluss 2 ganger bredden. Vi skal løse likningen for I, så la oss gjøre det. Vi har, at P er lik 2 ganger I pluss 2 ganger w, og vi skal løse det for I. La oss isolere alle leddene med I på den ene siden. Den beste måten er å la de 2I stå på høyre side og kvitte seg med de 2w. Vi kan kvitte oss med de 2w ved å trekke fra 2w, men hvis vi trekker fra 2w på høyre side, skal vi også trekke det fra på venstre side, for ellers er likhetstegnet ikke sant. Vi skal også trekke fra på venstre side, så på venstre side blir det P minus 2w, og på høyre side går de 2w ut med hverandre. Vi har kun 2I igjen. Hvis vi vil løse for I, skal vi dividere begge sider av likningen med 2. Hvis vi dividerer begge sider av denne likningen med 2, har vi isolert I. Vi får, at I er lik P minus 2w over 2. Vi kan bytte rundt på de 2 sidene, så det ser litt penere ut. I er lik med P minus 2w over 2. Vi er ferdig.