Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:47

Video transkripsjon

Finn domenet til f (x) er lik hoved- kvadratroten av 2x - 8 Så domenet av en funksjon er et sett med alle mulige gyldige inndata i funksjonen. Eller alle de mulige verdier der funksjonen defineres Når vi ser på hvordan funksjonen er definert over her Det er kvadratroten, hoved kvadratroten av 2x-8 Det vil bli definert når den tar hoved kvadratroten av et ikke- negativt tall. Så 2 x-8 vil bare bli definert når 2x-8 er større enn eller lik 0. Den kan være 0 da kvadratroten av 0 er 0 Den kan være positiv. Men hvis denne var negativ vil plutselig denne hoved kvadratrot funksjon som vi antar er "plain vanilla" for reelle tall, vil ikke bli definert. Funksjons-definisjonen blir kun definert hvis 2x -8 er større enn eller lik 0. Hvis 2x -8 må være større enn eller lik 0, kan vi løse ulikheten for å se hva som blir sagt om hva x må være. Hvis vi legger 8 til på begge sider av denne ulikheten får du, Disse 8 oppheves og du får 2 x er større enn eller lik 8. 0 pluss 8 er 8, deretter deler du begge sider på 2 da 2 er et positivt tall trenger du ikke å bytte ulikheten. Så du deler begge sider på 2. Da får du at x må være større enn eller lik 4. Så domenet her er settet av alle reelle tall som er større enn eller lik 4 X må være større enn eller lik 4. Funksjonen blir definert når x er større eller lik 4. Vi er ferdige!