Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:0:44
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 12 lessons on Funksjoner.
See 12 lessons

Worked example: evaluating functions from graph

Video transcript
PROBLEM: "Funksjonen f (x) tegnes. Finn f (-1). " Så denne grafen rett over her er i hovedsak en definisjon på funksjonen. Den forteller oss: "Gitt den tillatte innsats i vår funksjon, hva ville komme ut av denne funksjonen? Så her sier de, Hva blir utspillt når vi putter inn x = -1. X = -1 er rett over her. X = -1 Funksjonsgrafen vår er rett ved 6 når f er lik -1. Så vi kan si at f (-1) = 6. La meg skrive det her. f(-1) = 6.