If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:15

Regne ut uttrykk med variabler: temperatur

Videotranskripsjon

Uttrykk 25 grader celcius som en temperatur som grader Ferenheit ved å bruke denne formelen Så de forteller oss at det er 25 grader Celcius, så vi kan sette det inn for C, og få temperaturen i fahreheit Så la oss gjøre det Så vi får at F er lik over 5 ganger, nå for C, så setter vi 25 ganger 25 + 32, og vi kan fornkle dette før vi multipliserer 25 gganger 9. Dette er det samme som 9 over 1 ganger 25 over 1 Vi kan dele teller og never med 5. Vi vi deler 25 med 5 får vi 5, og hvis vi deler 5 på 5, får vi 1. Så dette blir 9 ganger 5 + 32, så temperaturen i Fahreheit blir 9 ganger 5 som er 45 pluss 32 grader. Eller 45 + 32 som er 77 grader Fahreheit