If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:24

Videotranskripsjon

. Overflatearealet av en terning er lik summen av arealet til hver av de 6 sidene. La oss se, hvordan det ser ut. Det gir en god forståelse. Her er terningen. Vi kan se 3 sider. Hvis den var gjennomsiktig, ville vi kunne se alle 6 sidene. Her er 1, 2, 3 sider foran. Det er 1 i bunnen. Til sist er det 2 på baksiden. Her er altså 3 sider. Vi skal se på overflatearealet av en terning med sidelengden x. Alle de her 3 sidene er x. Vi får vite, at overflatearealet er 6x i annen. Det gir mening. Arealet av hver side er x ganer x, som er x i annen, og det er 6 sider. Det er altså 6x i annen. Jolene har 2 terningformete beholdere, hun gjerne vil male. Den ene terningen har sidelengden 2. La oss tegne den. Slik. Den her har sidelengden 2. . Den andre terningen har sidelengde 1,5. Den er altså mindre. Sidelengde 1,5. Den er altså 1,5 og 1,5 og 1,5. Hva er det samlede arealet, hun skal male? Vi vet, at overflatearealet av hver terning er 6x i annen, hvor x er terningens sidelengde. Overflatearealet a denne terningen er altså 6. Det er 6x i annen. 6 ganger x, hvor x er terningens sidelengde. En terning har samme høyde, bredde og lengde. På denne terningen er overflatearealet altså lik 6 ganger 2 i annen. . Overflatearealet av denne terningen er 6 ganger 1,5 i annen. . Hvis vi skal finne det samlede arealet, hun skal male, er det summen av de 2 terningene. Vi skal altså legge de sammen. La oss først regne ut den første. Det er 6 ganger 4. Det er 24. Den er litt større å regne ut. . 15 ganger 15 er 225. 1,5 ganger 1,5 må altså være 2,25. 1,5 i annen er altså 2,25. Det skal vi gange med 6. 2,25 ganger 6. . 6 ganger 5 er 30. 6 ganger 2 er 12 pluss 3 er 15. 6 ganger 2 er 12 pluss 1 er 13. Det er si sifre bak kommaet. Det er altså 13.5 Vi skal nå lagge sammen alle, så vi får det samlede overflatearealet av de 2 terningene. Det er 37,5. Vi kjenner ikke måleenheten. Det kan eksempelvis være kvadratcentimeter eller kvadratmeter.