If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:52

Tolke lineære uttrykk: diamanter

Videotranskripsjon

. Flotte Jack kjøper en pony laget av diamanter. Prisen på ponyen er P kroner. Jack skal også betale en diamantponyskatt på 25%. Sett uttrykkene sammen der de passer. Det kan godt være flere uttrykk, som passer til samme betydning. Her har vi prisen på en pony før skatt. . Vi vet at prisen på en diamantpony er P kroner. Det her er P. Her skal vi finne, hvor mye skatt Flotte Jack betaler. . Han betaler diamantponyskatt på 25%. Likegyldig hva prisen er, skal han altså betale 25% av den i skatt. Han betaler 25%, og det er det samme som 0,25. 0,25 ganger P er altså mengden av skatt, han betaler for sin diamantpony. Nå skal vi finne den totale prisen for diamantponyen, som Flotte Jack kjøper. Han betaler altså P for ponyen pluss 0,25P i skatt. Det er dette uttrykket. P for pony pluss 0,25P i skatt. Slik. Det her kan vi dog se som 1P pluss 0,25P. . Det er det samme som 1,25P. Det er altså det samme som det her. Altså 1,25P. De 3 andre uttrykkene her ser ikke til å passe til noen av våre kategorier. De skal vi ikke bruke, så vi legger de her. Vi skal putte alle uttrykkene et eller annet sted, og her legger vi de, vi ikke skal bruke. Det kan man visst ikke helt se på skjermen. . De her bruker vi ikke. La oss sjekke vårt svar. Det var riktig.