Laster

Video transcript

. Martin liker å lage blomsterbuketter, som hver har 3 fioler og 4 tulipaner. Prisen på fioler er V, og prisen på tulipaner er T. Vi skal sette disse uttrykkene sammen med den rette betydning av de. La oss se. Prisen på 1 av Martins buketter. 1 av martins buketter inneholder 3 fioler og 4 tulipaner. 3 fioler vil koste 3 ganger prisen, som er V. Prisen på 3 fioler er altså 3V. 4 tulipaner vil koste 4 ganger prisen på en tulipan. Det er altså 4T. Vi har 3V pluss 4T. Det er altså ikke den her. La oss se. Her står det 4T pluss 3V. Det her er prisen på 4 tulipaner, 4 ganger prisen på en tulipan, pluss 3 ganger prisen på en fiol. Prisen på 3 av Martins buketter. Det vil altså si, at vi nå skal ha 3 ganger denne mengden. Det her er prisen på en bukett, og vi skal ha 3 buketter. Det vil altså være 3 ganger 4T pluss 3V. La oss se. Hvis vi ganger den parentesen ut, får vi 3 ganger 4T, som er 12T. Pluss 3 ganger 3V, som er 9V. Vi må gjerne gange inn i parentesen. Vi har ganget 3 med begge ledd i parentesen. Det har vi her. De her 2 uttrykker det samme. La oss se. Uttrykker det andre uttrykket det samme? Nei, her står det 3 ganger 3T pluss 4V. Den skal vi altså ikke bruke til noe, så den putter vi her. Vi har også 3V pluss 2T. Den skal vi heller ikke bruke, så den legger vi ned. Hva er det igjen? Det er 2V pluss 4T pluss V. Hvis vi legger leddene med V sammen, har vi 3V, og der har vi pluss 4T. Det er altså det samme som prisen på 1 av Martins buketter. Det her er altså prisen på 2 fioler pluss prisen på 4 tulipaner pluss prisen på en fiol. Det er i virkeligheten prisen på 3 fioler og 4 tulipaner. La oss sjekke vårt svar. Det var riktig.