A mixture of explanations, examples, and practice problems to have you evaluating expressions with one variable in no time!

Hvordan regne ut uttrykk med én variabel

La oss si at vi ønsker å regne ut uttrykket a+4a + 4. Først må vi finne verdien av variabelen aa. For eksempel, dersom a=1\blueD {a = 1}, så erstatter vi bare a\blueD a med 1\blueD 1:
a+4=1+4        Replace a with 1.=5\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD1 + 4~~~~~~~~\gray{\text{Replace }\blueD{a} \text{ with } \blueD{1}\text{.}} \\\\ =&5 \end{aligned}
Dermed er uttrykket a+4a + 4 lik 55 når a=1a = 1.
På samme måte kan vi regne ut a+4a + 4 når a=5\blueD {a = 5}:
a+4=5+4        Replace a with 5.=9\begin{aligned} &\blueD a + 4 \\\\ =&\blueD5 + 4~~~~~~~~\gray{\text{Replace }\blueD{a} \text{ with } \blueD{5}\text{.}} \\\\ =&9 \end{aligned}
Dermed er uttrykket a+4a + 4 lik 99 når a=5a = 5.

Hvordan regne ut uttrykk med multiplikasjon

You might be asked to "Evaluate 3x3x when x=5x = 5."
Legg merke til at tallet 33 står rett ved siden av variabelen xx i uttrykket 3x3x. Det betyr "33 ganger xx". Årsaken til at vi skriver det slik, er for å unngå å forveksle det gammeldagse gangetegnet ×\times med variablen xx.
OK, så la oss regne:
3x=35        Replace x with 5.=15\begin{aligned} &3\blueD x \\\\ =& 3 \cdot \blueD5~~~~~~~~\text{Replace }\blueD{x} \text{ with } \blueD{5}\text{.} \\\\ =&15 \end{aligned}
Dermed er uttrykket 3x3x lik 1515 når x=5x = 5.

Multiplikasjon kan se ut på forskjellige måter

Vent nå litt! La du merke til at vi skrev "33 ganger 5\blueD 5" som 353 \cdot \blueD 5 og ikke som 3×53 \times \blueD 5? Å bruke en prikk i stedet for symbolet ×\times er en annen ny måte vi kan benytte for å vise at det er snakk om multiplikasjon:
35=153 \cdot \blueD 5 = 15
Parenteser kan også brukes for å vise at det er multiplikasjon:
3(5)=153(\blueD 5) = 15
La oss oppsummere hva vi har lært om hvordan multiplikasjon kan se ut.
Gammel måteNy måte
Med en variabel3×x3 \times x3x3x
Uten variabel3×53 \times 5353\cdot 5 eller 3(5)3(5)

Regne ut uttrykk der regnerekkefølgen er viktig

For mer kompliserte uttrykk må vi være nøye med rekkefølgen på regneoperasjonene. La oss se på et eksempel:
Regn ut 5+3e5 + 3e når e=4\blueD{e=4}.
5+3e=5+34        Replace e with 4.=5+12        Multiply first (order of operations)=17\begin{aligned} &5+3\blueD e \\\\ =&5 + 3 \cdot \blueD 4~~~~~~~~\gray{\text{Replace }\blueD{e} \text{ with } \blueD{4}\text{.}} \\\\ =&5 + 12 ~~~~~~~~\text{\gray{Multiply first (order of operations)}} \\\\ =&17 \end{aligned}
Dermed er uttrykket 5+3e5 + 3e lik 1717 når e=4e = 4.
Legg merke til hvordan vi måtte tenke nøye igjennom rekkefølgen på regneoperasjonene for å få riktig svar. Et vanlig feil svar på denne oppgaven er 32\redD{32}, som man får med å først legge sammen 55 og 33 for å få 88, og deretter multiplisere 88 med 44 som gir 32\redD{32}.

La oss øve!

Challenge problems