If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:00

Videotranskripsjon

Et lokalt sykehus holder loddsalg Prisen for å delta i loddtrekninger er gitt ved følgende uttrykk 5t + 3 or 5 * t + 3, der t representerer antallet lodd en kjøper evaluer uttrykket når t = 1, t = 8 og t = 10 La oss først ta en situasjon der t = 1, slik at uttrykket blir 5 * 1 + 3 og vi vet fra regnerekkefølgen at vi gjør multiplikasjn før vi gjør addisjonen. Så (5*1) + 3 = 5 + 3 = 8. Nå gjør vi det når t = 8, dette uttrykket blir (5*8) + 3= 40 + 3 = 43 Såvi har siste situasjon der t = 10 så vi har ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 og vi er ferdige