Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:05

Video transcript

. La oss se nærmere på uttrykk med mer enn 1 variabel. La oss finne på et uttrykk. A pluss b. Vi skal regne ut, hva det gir, når a er lik 7, og b er lik 2. Man kan pause videoen og selv prøve først. Alle steder, hvor det står a, skal vi skrive 7. Alle steder, hvor det står b skal vi skrive 2. Når er a er lik 7, og b er lik 2, er dette uttrykket 7pluss 2, og det er selvfølgelig lik 9. Dette uttrykket er i dette tilfelle lik 9. La oss prøve en litt vanskeligere oppgave. La oss se på uttrykket x ganer y minus y pluss x. Nei, la oss gjøre det til pluss 3x. Det betyr pluss 3 ganger x. La oss regne det ut, når x er 3, og y er 2. Igjen kan man pause videoen og selv prøve først. Alle steder, hvor det står x, skriver vi 3. Alle steder, hvor det står y, skriver vi 2. Dette er likt med 3 ganger y. Y er 2. 3 ganger 2 minus 2 pluss 3 ganger x. x er fremdeles lik 3. Hva er resultatet? Det her er 3 ganger 2, som er 6. 3 ganger 3 er 9. Det er altså 6 minus 2, som er 4, pluss 9, som er 13.