If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:38

Videotranskripsjon

I denne videoen skal vi skrive algebraiske uttrykk, som betyr det samme som det vi får opplyst. Vi får vite at noe er summen av minus 7, og 8 ganger x. Det er noe med en sum. Vi skal altså legge sammen. Det er noe minus 7. Det skal legges sammen med 8 ganger x. Det er 8x. Det skriver vi her. Minus 7 pluss 8x. Det er summen av minus 7, og 8 ganger x. La oss gå videre til den neste. Vi skal ta produktet 3 ganger x og legge 1 til. Produktet minus 3 ganger x kan vi skrive som minus 3x. Det skal vi legge til 1 på. Det er pluss 1. her i den neste står det noe med minus 6 pluss. Vi kan altså skrive minus 6 pluss noe. Det "noe" er produktet av minus 1 og x. Produktet av minus 1 og x er minus 1x. Det er det samme som minus x. Vi kan altså skrive minus 6 pluss minus x, og det er det samme som minus 6 minus x. Nå er vi ferdig.