If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:45

Videotranskripsjon

Vi skal finne uttrykket for minus 5 pluss mengden av 4 ganger x. Deretter skal vi finne produktet av minus 8 og det uttrykket og legge 6 til. Først har vi dette. Minus 5 pluss noe. Det er minus 5 pluss mengden av 4 ganger x. 4 ganger x. Det er 4x. Det er altså minus 5 pluss 4x. Nå skal vi ta produktet av minus 8 og det uttrykket vi vil komme frem til. Det betyr at vi ganger det sammen. Minus 8 ganger uttrykket. Å gange produktet av 2 tall, betyr at vi skal gange det hverandre. Uttrykket er minus 5 pluss 4x, så det er minus 8 ganger minus 5 pluss 4x. Vi kan enten skrive gange-tegnet, eller la det være. Produktet av minus 8 og uttrykket og legge til 6. Det gjør vi her. Vi legger 6 til. Minus 8 minus 5 pluss 4x pluss 6. Nå skal vi se på noe med summen av 7 og noe annet. Det er altså 7 pluss noe. Det "noe" er produktet av minus 2 og x. Produktet er minus 2 og x er minus 2x. 7 pluss minus 2x. Det er det samme som 7 minus 2x. 7 minus 2x. Det er det samme. Må skal vi finne 4 pluss mengden av 2 gange det uttrykket. 4 pluss det her. 2 ganger uttrykket. 2 ganger dette uttrykket. 4 pluss 2 ganger 7 minus 2x, slik.