Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:09

Video transcript

Løs 3x opphøyd i to minus 8x pluss 7, når x er lik negativ 2. For å løse dette uttrykket når x er lik negativ 2 trenger vi bare å erstatte alle x-ene med negativ 2. Det blir 3 ganger, istedenfor x opphøyd i to, negativ 2 opphøyd i to minus 8 ganger istedenfor 8 ganger x, blir det 8 ganger negativ 2 pluss 7. Hva får vi da? Vi har 3 ganger negativ 2 opphøyd i to. Det blir positiv 4. Et negativt nummer ganger en annen negativt nummer blir positivt. Minus 8 ganger negativ 2 er lik negativ 16. negativ 16 pluss 7. Så, 3 ganger 4 er lik 12. Vi subtraherer negativ 16 fra det. Å subtrahere negativ 16 er det samme som å addere positiv 16. Så, det er 12 pluss 16 pluss 7. Dette blir lik 12 pluss 16 er lik 28. Og om du legger 7 til 28, får du... du får 35.