If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:34

Å multiplisere enkle uttrykk med polynomer

Videotranskripsjon

Vi multipliserer 10a - 3 med hele polynomet (5a^2 + 7a - 1). For å gjøre dette kan vi bruke den distributive loven. Vi kan distribuere hele dette polynomet, hele dette tre-nominalet ganger hver av disse leddene. Så du kan ha (5a^2 + 7a -1) * 10a, og så (5a^2 + 7a - 1) * -3. Så la oss bare gjøre det. Så hvis vi har-- La meg bare skrive det. Så vi kan ha... 5-- La meg skrive dette på denne måten: 10a-- 10a... Vi kan ha... 10a (5a^2 + 7a -1). Det er rett her borte, og så kan vi ha: (-3 * 5a^2 + 7a -1), og det er denne distribusjonen her borte. Så kan vi forenkle det. 10a (5a^2). 10 ganger 5 er 50. a ganger a^2 er a^3. 10 ganger 7 er 70. a ganger a er a^2, 10a * -1 er -10a. Så distribuerer vi -3 på alt dette: -3 * 5a^2 er -15a^2. -3 * 7a er -21a, -3 * -1 er 3. Og nå kan vi prøve å slå sammen de like leddene. Dette er det eneste a^3 leddet, så dette er 50a^3. Jeg skriver det om. Nå har vi 2 a^2 ledd. Vi har 70a^2, -15, eller negativ 15a^2. Så vi kan legge sammen disse to leddene. 70 av noe minus 15 av den tingen kommer til å bli 55 av den tingen. Pluss 55a^2, og da har vi også to a-ledd. Vi har -10a, og så har vi -21a. Så hvis vi bruker -10 - 21, så er det -31. Det er -31a. Så det er -31a, og så vil vi... -31a, og så til slutt så har vi bare et konstant ledd her borte. Vi har denne 3-eren. Så +3. Og så er vi ferdige!