Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:54
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 11 lessons on Løse ligninger.
See 11 lessons
Video transcript
Løs for a og kontroller at løsningen er riktig. Det står a pluss 5 er lik 54. Det betyr at vi har et eller annet tall, variabelen a, som, hvis vi legger 5 til det, gir 54. Vi kan regnet det ut i hodet, men vi vil gjerne gjøre det på en systematisk måte, for det får vi bruk for i mer kompliserte oppgaver. Når har vi en likning, vil vi gjerne isolere variabelen, så her vil vi gjerne ha a til å stå alene på den ene siden av likhetstegnet. Vi vil gjerne isolere a. a står allerede på venstre side, så la oss kvitte oss med det andre på venstre side. Det eneste som ellers er på venstre side er pluss 5. Vi kan bli kvitt 5 ved å trekke 5 fra. La oss trekke fra 5, men husk at det står a pluss 5 er lik 54. Hvis uttrykket skal forbli sant, skal alt det vi gjør på venstre side av likningen også gjøres på høyre side av likningen. Vi må også trekke fra 5 på høyre side. Vi får a pluss 5 minus 5, som gir a pluss 0, fordi vi legger 5 til og trekker fra 5, så de går ut. Det gir a pluss 0 som er a. 54 minus 5. Det er 49 og vi er ferdig. Vi har løst det for a, som er lik 49. Vi skal også kontrollere det. Vi kan bekrefte det ved å sette 49 i stedet for a i den opprinnelige ligningen. I stedet for å skrive a pluss 5 tilsvarer 54, så la oss se om 49 pluss 5 er lik 54. Vi setter det inn i den opprinnelige likningen. La oss gjøre det i den samme grønne fargen. 49 pluss 5 er 54. Vi sjekker om svaret er riktig. 49 pluss 5 er 54, og det er faktisk lik 54, så det hele stemmer.