Laster

Video transcript

vi har likningen minus 16 = x/4 + 2. Vi må løse for x. Vi må isolere x-æen på en ene siden av likningen (=) Den beste måten å gjøre det på er å isolere x/4-ytrykket fra alle de andre uttrykkene men hvis vi vil trekke fra på høyresiden, må vi trekke i fra på venstresiden. Dette er en likning, så Hvis vi gjør noe på en side, må vi gjøre det på den andre siden også. Så la oss trekke i fra 2 på hver side. Så vi trekker i fra 2 på høyre, og 2 på venstre, og vi får: - 16 - 2 blir -18 som = X/4 +2 -2, som blir 0. Det er unødvendig å skrive 0. Så vi har - 18 = x/4. Målet vårt er å få x alene på en side. Den beste måten å få x-en alene på, er å multiplisere hver side med 4. På venstresiden får vi 4 ganger - 18, som blir -72. På høyresiden får vi: x/4 ganger 4, som blir x. Vi kan styke 4-tallene, fordi 4/4=1. Nå har vi fått at -72 = x. Hvis vi vil sette svaret på prøve, så kan vi sette inn -72 for x, i det første uttrykket. Den orinnelige likninger var -16 = -72(som vi skriver istede for x) / 4 + 2 La oss se om det stemmer at begge sidene får samme verdi når x = -71 Høresiden kan vi forekle til ved å regne ut -72/ 4, som er -18 - 18 + 2 blir - 16. Nå ser vi at det stemmer at høyresiden og venstresiden er like, når x = -71