Likninger med variabler på begge sider: desimaltall & brøk

Oppgave

Løs for å finne f.
2, plus, 1, point, 25, f, equals, 10, minus, 2, point, 75, f
f, equals
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, p, i eller 2, slash, 3, space, p, i
Do 4 problems