Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:3:24
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 11 lessons on Løse ligninger.
See 11 lessons
Video transcript
Her har vi ligningen 7 minus 10 over x er lik 2 pluss 15 over x. Det er ikke en likning som man er vant til å løse. Du kan eventuelt prøve å løse den selv. Vi kan gange på begge sider. Vi kan redusere det til en form, som vi er mer vant til. Det generer en kanskje at det står x i nevneren på hver side. Hvordan kan vi løse det? Når vi ser x i en nevner, vil vi normalt gjerne gange med x, men så skal vi gange alle ledd med x. Vi kan gange hele denne siden med x, men vi kan ikke kun gange den venstre side. Vi skal også gange den høyre siden med x. Hva blir det? Vi ganger parantesen ut. Vi får x ganger 7 er 7x. x ganger minus 10 over x er lik minus 10. På venstre side står det nå 7x minus 10. På høyre side ganger vi igjen ut parantesen. x ganger 2 er 2x, og x ganger 15 over x. X ganger noe over x blir bare noe, så vi har 15. 2x pluss 15. Nå har vi redusert det til en linjær ligning. Vi har den variable på begge sider, så vi skal bruke noen av de teknikkene vi allerede kjenner. Det første vi gjør er å få alle xene over på den ene siden. Vi trekker fra 2x på høyre side. Men vi kan ikke kun gjøre det på høyre side, Hvis vi kun gjorde det ville det ikke lenger være den samme ligningen. Vi skal også gjøre det på venstre side. Vi starter med venstre side. 7 av noe minus 2 av noe gir 5 av det noe. Minus 10. Disse 2x kansellerer hverandre. Igjen står det er lik 15. Nå kan vi fjerne minus 10 ved å legge til 10 på begge sider. Vi legger til 10 på begge sider. Nå står det 5x er lik 25. Nå kan vi se hvor det fører hen. Vi dividerer begge sider med 5, og vi står igjen med x er lik 5. La oss forsikre oss at det virket. Vi går tilbake tl den originale ligningen. 7 minus 10 over 5 skal være lik 2 pluss 15 over 5. 10 over 5 er 2, så her står det 7 minus 2. Det er lik 2 pluss 15 over 5, som er 3. 7 minus 2 er 5, og 2 pluss 3 er 5, og 5 er lik 5.