Current time:0:00Total varighet:4:06
0 energipoeng
Sal løser likningen 20 - 7x = 6x - 6. Laget av Sal Khan and Monterey Institute for Technology and Education.