Current time: 0:00Total varighet: 1:24
0 energipoeng
Sal løser likningen P=2I+2w for variabelen I. Laget av Sal Khan and Monterey Institute for Technology and Education.