Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:6:14

Video transkripsjon

. Kanskje vi begynner å tenke over vår helse, og derfor teller vi kalorier. La oss si, at c er lik antall kalorier, vi spiser hver dag. . Vi vil gjerne gå litt ned i vekt. Vil vil derfor gjerne spise mindre enn 1500 kalorier om dagen. Hvordan kan vi skrive det som en ulikhet? Vi vil altså ha, at antallet av kalorier om dagen skal være mindre enn 1500. Vi husker, at mindre enn symbolet peker mot det minste. Vi vil altså ha mindre enn 1500 kalorier. Det her er en måte, vi kan uttrykke det på. Vi kan se, at antallet kalorier om dagen er nødt til å være mindre enn 1500. Vi skal dog snakke om en ting. Det er tydelig, at det er okay, hvis vi spiser 0 kalorier eller kanskje 100 eller 1400 kalorier per dag. 1499 er også i orden. De tallene er mindre enn 1500. Hva hvis vi spiser 1500 kalorier på en dag? Er det sant, at 1500 er mindre enn 1500? nei, det er det ikke. 1500 er lik 15000. Det er altså ikke et sant utsagn. Hva skal vi gjøre, hvis vi gjerne vil ha lov til å spise 1500 kalorier om dagen? Hvordan kan vi uttrykket det? Hvordan kan vi uttrykke, at vi skal spise mindre enn eller lik med 1500 kalorier? Det vil si, at vi må spise opp til og med 1500 kalorier om dagen. I øyeblikket er det kun opp til 1500 kalorier, og vi må altså ikke spise 1500 kalorier. Hvordan kan vi uttrykke det? Det kan vi gjøre, hvis vi skriver en linje undre "mindre enn" tegnet. Nå er det ikke lenger et "mindre enn" tegn. Nå er det et "mindre enn eller lik" tegn. Det her symbolet betyr altså, at c skal være mindre enn eller lik med 1500 kalorier. Nå vil det altså være i orden å spise 1500 kalorier en dag. . Vi kan visualisere det på en tallinje. La oss tegne vår tallinje her. Vi teller ikke hele veien fra 0 til 1500. La oss forestille oss, at det her er 0. La oss si, at 1500 er her. Hvordan kan vi vise mindre enn eller lik med 0 på tallinjen? Vi vet, at 1500 gjerne må være med, så derfor kan vi lage en utfylt bolle her. Løsningene på ulikheten er alle tall mindre enn eller lik 1500, så derfor farger vi alt, som er mindre enn 1500. Det er altså okey, hvis vi spiser mindre enn eller lik med 1500 kalorier på en dag. Vi kan også prøve å tegne den situasjonen, hvor det ikke var mindre enn eller lik med. Vi hadde først situasjonen, hvor det var mindre enn. La oss tegne den også. Vi skal tilbake til der vi startet. Vi har altså c er mindre enn 1500. 1500 er altså ikke en løsning til den ulikheten. Vi har 0 her, og vi har 1500 her. Det skal være tydelig, at 1500 ikke er med, derfor tegner vi en bolle, som ikke er utfylt. Hvis 1500 er med, fyller vi sirkelen, og hvis 1500 ikke er med, fyller vi ikke sirkelen. Vi fargelegger ikke sirkelen. Hvis vi ikke fyller den, viser vi, at alle tall under 1500 oppfyller ulikheten. Nå har vi kikke på mindre enn og mindre enn eller lik, men vi kan også kikke på det motsatte. Hva hvis vi har større enn eller større enn eller lik med? La oss tenke over det. La oss si, at vi gjerne vil drikke mer vann. . Vi kan definere noen variable. Vi sier, at W er lik med desiliter vann, vi drikker om dagen. . Vi har lest, at vi drikker 64 desiliter vann om dagen . Vi kan skrive en ulikhet, som sier at vi skal drikke mer enn 64 desiliter om dagen. Den vil være W er større enn 64. W skal være større enn noe, så derfor åpner tegnet seg mot W. W er større enn 64 desiliter. Hvordan kan vi visualisere det? La oss tegne en tallinje her. Vi sier, at det her er 0. Det her er 64. Først har vi situasjonen, hvor vi har mer enn 64. Her er det ikke nok å drikke 64 desiliter. 64 er ikke større enn 64. Vi skal drikke litt mer enn 64. Ellers drikker vi ikke mer enn 64 desiliter. 64 er altså ikke med i vår løsning på ulikheten. Det er alt, som er større enn 64. Hva nå, hvis vi sier, at det er okey å drikke 64 desiliter eller mer? Så kan vi skrive, at W er større enn eller lik 64. Vi skriver ikke tallene på tallinjen. Vi sier det her er 0, også har vi 64 på linjen her. . Nå er det også i orden å drikke presis 64 desiliter. Vi fyller altså bollen nå. Her er den åpen, fordi 64 ikke oppfyller ulikheten, men nå er 64 en del av løsningen på ulikheten. Hvis vi drikker 64 desiliter vann den dagen, har vi oppfylt vårt mål, men det er også i orden å drikke mer, så alle tall over 64 på tallinjen oppfyller ulikheten.