Hovedinnhold

Rekker

Om dette emnet

Lære om ulike måter vi kan definere følger; Bruke og lage aritmetiske og geometriske følger.