Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:22

Grafisk løsning av likningsettet: y=7/5x-5 & y=3/5x-1

Videotranskripsjon

I tilfelle vi skulle møte noen troll, som vil ha oss til å regne ut, hvilke penger de har i lommene deres, har vi dedikert en oppgave til å øve oss på det. Vi skal løse likningssystemet visuelt. Tegne likningssystemet grafisk i koordinatsystemet og løse det. Vi får 2 likninger. Den første i blå, sier at y er lik 7/5x minus 5. Den andre i grønt, si at y er lik 3/5x minus 1. La oss tegne de hver for seg i de respektive fargene. La oss starte med den blå. Det skjæringspunktet på y-aksen er minus 5. Når x er lik 0, er y lik minus 5. Når x-koordinatet er 0, er y-koordinatet minus 5. Helningen er 7/5. Den står allerede på helning-skjæringspunktform. Hver gang den går 5 til høyre, går den 7 opp. 1,2,3,4,5 til høyre. 1,2,3,4,5,6,7 opp. Vi kunne også ha forsøkt noen forskjellige verdier. Når x er lik 5, er y lik 7/5 ganger 5, som er 7, minus 5, som er 2. Ni har nå tegne den blå. La oss tegne den grønne. Når x er 0, er y lik minus 1. Helningen er 3/5. Når den går 5 høyre, går den 3 opp. Det ser faktisk ut som de krysser i det punktet. De krysser i punktet x lik 5 og y lik 2. Det skriver vi her. Vi kan kontrollere svaret ved å sette inn verdien i begge likningene og se, om den oppfyller betingelsene. Svaret er korrekt.