Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:38

Undersøke en løsning av et likningsett

Videotranskripsjon

Kan (-1, 7) være en løsning til likningene nedenfor? Den første likningen er x + 2y = 13, den andre er 3x - y = -11. Hvis (-1, 7) skal være en løsning her må den tilfredsstille begge likningene x = -1, og y = 7 må gjelde for begge likningene hvis det skal være en løsning. Vi prøver med den første likningen. Hvis x = -1 og y = 7 vi skal sjekke om det tilfredsstiller likningen Vi har -1 + 2(7) = 13? Jeg skriver et ? fordi vi ikke vet om det er sant. -1 + 14 = 13 Vi har 13 = 13, den første likningen tilfredsstiller løsningen Nå skal vi se på den andre likningen Vi har 3(-1) - 7 = -11? Igjen skriver vi ? da vi ikke vet om uttrykket er sant. -3 -7 = -11 -3 -7 = -10. Vi har da -10 = -11, dette er ikke sant. Så x = -1 og y = 7 tilfredsstiller ikke den andre likningen Dette her kan da ikke være løsningen på dette settet Svaret er da Nei ettersom det tilfredsstiller den første likningen, men ikke den andre.