Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Regne ut et uttrykk med en variabel

Lære å regne ut uttrykk med variabler ved å bruke en teknikk som kalles substitusjon (eller "innsetting"). Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Et lokalt sykehus holder loddsalg Prisen for å delta i loddtrekninger er gitt ved følgende uttrykk 5t + 3 or 5 * t + 3, der t representerer antallet lodd en kjøper evaluer uttrykket når t = 1, t = 8 og t = 10 La oss først ta en situasjon der t = 1, slik at uttrykket blir 5 * 1 + 3 og vi vet fra regnerekkefølgen at vi gjør multiplikasjn før vi gjør addisjonen. Så (5*1) + 3 = 5 + 3 = 8. Nå gjør vi det når t = 8, dette uttrykket blir (5*8) + 3= 40 + 3 = 43 Såvi har siste situasjon der t = 10 så vi har ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 og vi er ferdige