If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Hva er en variabel?

Vårt fokus her er å forstå at en variabel er bare et symbol som kan representere ulike verdier i et uttrykk. Det har vi forstått. Bare se. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss si at jeg jobber på en restaurant og tjener 10 dollar i timen. Men i tillegg til timelønnen får jeg også tips hver time. Så hele dette uttrykket kan man se på som hvor mye jeg kan tjene på en gitt time. Nå kan man tenke seg at mengden tips jeg kan få på en time kan endre seg dramatisk fra time til time. Det kan variere. En time kan det være lunsjtid, jeg kan få mye tips. Folk kan bestille dyre retter. Den neste timen kan det hende jeg ikke får noen kunder og da kan tipsen bli veldig liten. Så tipsdelen akkurat her, hele ordet tips, ser vi på som en variabel. Den kan variere fra gang til gang. For eksempel. I et tilfelle, kanskje mens det er lunsj, får jeg ganske mye tips. Så tips vil være lik, la oss si 30 dollar. Så totalsummen jeg kan tjene på den timen kommer til å bli... Vi kan gå tilbake til uttrykket her. Kommer til å bli 10 +, isteden for å skrive "tips" her, skriver jeg 30! Fordi det er det jeg får i tips den timen. Det kommer til å være lik... 40. La meg gjøre det i en annen farge. Det kommer til å bli 40 dollar. Men la oss si at rett etter det forsvinner alle kundene. Alle kundene forsvinner av en eller annen grunn. Kanskje restauranten ved siden av har et stort salg eller noe sånt. Så den neste timen går tipsen jeg får ned til 5 dollar for den timen. Nå går jeg tilbake til dette uttrykket. Totalsummen jeg får blir min timelønn + de 5 dollarene i tips. Som blir lik 15 dollar. Som du ser, hele dette uttrykket, 10 + tips, forandrer seg utifra hva variabelen tips er.