If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Hvorfor bruker vi ikke multiplikationstegnet?

Godt spørsmål. I algebra prøver vi virkelig å unngå å bruke multiplikasjonstegnet. Vi skal forklare det for deg her. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi kan nå forhåpentligvis litt om variabler Og som vi dekket i forrige video, kan en variabel være et hvilket som helst symbyl, men vi bruker vanligvis bokstaver, men det kan være hva som helst fra x til y til z eller a eller b, og noen ganger bruker vi greske bokstaver som for ekesempel beta, men du kan si "hey, dette kan ha flere verdier, men av alle disse, er det mest vanlig å bruke varabelen x, men alle disse blir benyttet i en viss grad. Men gitt at x er så hyppig benyttet, introduserer det et lit problem Og problemet er at det ligner veldig på multiplikasjonssymbolet, det vi benytter i artitmetikk. Hvis vi vil skrive 2 ganger 3, skriver vi 2 x 3. Men nå som vi benytter varabler vil jeg skrive 2 ganger x, og benytter dette som multiplkasjonssymbolet, blir det 2 ganger x, og gangesymbolet og x-en ser helt like ut, og hvis jeg ikke er forsiktig med hvordan jeg skriver det kan det fort bli veldig forvirrende. Er dette 2xx? Eller 2 x x? Hva er det som egentlig skjer? Og fordi dette er forvirrende, dette her. Og kan feiltolkes, bruker vi ikke dette symbolet for multiplkasjon når vi driver med algebra. Istede, har vi flere valg: Istede for å skrive 2 ganger x på denne måten, kan vi skrive 2 dot, dot, og denne dotten er ikke et desimal, så vi skriver det litt høyere Dette kan tolkes som 2 ganger x, så hvis noen spør 2 x x? Dette er det samme som 2 ganger 3 En annen måte skrive det på, er å skrive 2, og så kan man skrive x-en i paranetes, rett ved siden. dette tolkes også som 2 ganger x nok en gang Hvorfor gjør vi ikke alltid det?' Det ville vært forvirrende hvis vi gjorde det her Hvis bare skrev..istede for å skrive 2, 3. da ser det ut som 23. Dette ser ikke ut som 2 ganger 3. det er derfor vi aldri gjør det, men siden vi bruker bokstaver nå, er det tydelig at dette ikke en del av det tallet. dette er ikke 20 noe, dette er to ganger denne varabelen x. Så alt dette er det samme uttrykket. 2 ganger x, to ganger x, så med det ut av veien la oss øve litt. Dette kan forhåpentligvis forberede deg på de neste oppgaveve hvor du vil få mange muligheter til å øve Hvis jeg sier: Hva er 10 - 3y? Og hva blir dette når y = 2? Vel, hver gang vi ser y, så vil vi at det skal være 2 Så dette er når y = 2 Dett er det samme som 10 - 3 ganger 2 Vi gjør multiplikasjon først. Multiplikasjon tar prioritet i regnerekkefølgen 10 - 6 = 4 La oss ta én til. La oss si at vi har, jeg vet ikke, 7x - 4, og la meg ta det i samme grønne farge, og vi ønsker å evaluere det når x = 3, hvor vil vi se x Så dette er det samme som 7 ganger 3. Og jeg vil bruke denne notasjonen fordi jeg kan bruke det med tall. 7(x- 4) Og nok en gang blir multiplikasjon prioritert foran addisjon og subtraksjon så vil vil multolisere først 7 ganger 3 = 21' 21 - 4 = 17 Så forhåpentligvis gir dette dere litt kjennskap til dette, og jeg foreslår at dere forsøker dere på en av oppgavenemodulene her i Khan Academy, for å virkelig forstå det