If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Regne ut uttrykk med to variabler

Vi har gjort noen eksempler sammen hvor vi ble møtt med 1 variabel. Hvorfor ikke prøve en som har 2 variabler? Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

. La oss se nærmere på uttrykk med mer enn 1 variabel. La oss finne på et uttrykk. A pluss b. Vi skal regne ut, hva det gir, når a er lik 7, og b er lik 2. Man kan pause videoen og selv prøve først. Alle steder, hvor det står a, skal vi skrive 7. Alle steder, hvor det står b skal vi skrive 2. Når er a er lik 7, og b er lik 2, er dette uttrykket 7pluss 2, og det er selvfølgelig lik 9. Dette uttrykket er i dette tilfelle lik 9. La oss prøve en litt vanskeligere oppgave. La oss se på uttrykket x ganer y minus y pluss x. Nei, la oss gjøre det til pluss 3x. Det betyr pluss 3 ganger x. La oss regne det ut, når x er 3, og y er 2. Igjen kan man pause videoen og selv prøve først. Alle steder, hvor det står x, skriver vi 3. Alle steder, hvor det står y, skriver vi 2. Dette er likt med 3 ganger y. Y er 2. 3 ganger 2 minus 2 pluss 3 ganger x. x er fremdeles lik 3. Hva er resultatet? Det her er 3 ganger 2, som er 6. 3 ganger 3 er 9. Det er altså 6 minus 2, som er 4, pluss 9, som er 13.