If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til grafisk løsning av ulikheter

Lære å tegne sett med ulikheter med to variabler, som "y>x-8 og y<5-x.". Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Lag en grafisk løsning for dette systemet. Dette er et ulikhetssystem. Y er større end x minus 8, og y er mindre end 5 minus x. La oss lage en graf for hver av disse ulikhetene, der de overlapper er løsningen for systemet. Det er koordinater som opfyller begge ulikhetene. Vi tegner et koordinatsystem. Dette er X-aksen. Dette er Y-aksen. Slik Da fører vi inn grafene som avgrenser den første ulikhetens løsningsmengde. Den vil ha ligningen y er lik X - 8. Løsningsmengden inkluderer den ikke , fordi vi har bare større enn x - 8. La oss tegne denne ligningen. Skjæringspunktet til y er minus 8. Når X er