If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Skjæringspunkt fra tabell

Sal finner y-skjæringspunktet til grafen av en lineær funksjon gitt i en verditabell. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Den følgende tabellen med verdier representerer punktene x komma y på grafen for en lineær funksjon. Avgjør y-avskjæringen for denne grafen. Så bare som en påminnelse om hva y-avskjæringen er, om du ser for deg en lineær funksjon, eller en linje, om vi tegner den. Om vi ser for oss en linje, så la oss si at det der er linjen vår. Dette er y-aksen vår. Dette er x-aksen vår. y-avskjæringene er der hvor vi skjærer gjennom y-aksen. Så hva vet vi om y-avskjæringen? Vi vet det at y-avskjæringen på x kommer til å være lik 0. Så detter punktet er 0 komma noe. Og så når folk snakker om hva y-avskjæringen din er, så snakker de vanligvis om, hva er y-koordinaten når x er lik 0. Så vi prøver egentlig å finne ut, hva y-koordinaten er når x er lik 0. Så vi vet x-koordinaten når y er lik 0. Så dette er egentlig x-avskjæringen. Så dette punktet her er punktet 2 komma 0. Så når folk sier x-avskjæring, så er det x-koordinaten hvor y er lik 0. Vel, de gav oss x-avskjæringen. Så det der borte er x-avskjæringen. Så hva er y-avskjæringen? Hva er y-verdien når x er lik 0? La oss se. De gir oss det som skjer med y når x er minus 2, når den er 1, når den er 2, og når den er 4. Så kanskje vi kan bakoverspore en av disse for å komme fram til det som skjer når x er lik 0. Så la meg skrive om denne tabellen slik at jeg kan gi oss litt mer pusterom. Så la oss si at vi har x og y. x og y. Og de har alt fortalt oss at når x er minus 2, så er y 8. Og jeg vil faktisk tenke på hva som skjer når x er minus 1, og når x er 0. De forteller oss at når x er 1, så er y 2. Når x er 2, så er y 0. Detter her er x-avskjæringen. Når x er 4, så er y minus 4. Så de hopper over 2 her. y er minus 4. Så la oss se hvordan y endrer seg med henhold til endringer i x. Så når vi går hit, når x endres med 1, så y går ned med 2. Og det er en linje, så den kommer til å ha en konstant endring av y i henhold til x. Så på lignende måte, når x øker med 1, så går y ned med 2. Så y kommer til å bli 6 her. Når x øker med 1 igjen, så kommer y til å gå 2 ned. Så vi kommer til å få 4. Og vi ser at det virker, for om vi øker med 1 igjen, så er det tilfellet at y går ned med 2. Og du ser her at når vi øker x med 2, så faller y med det dobbelte. For nå økte vi ikke bare med 1, men vi økte med 2. Så nå kommer y til å gå 4 ned. Og det som er konstant her er endringen i y når du endrer x. Når x øker med 1, så går y ned med 2. Når x økes med 2, så går y 4 ned. Uansett hvilken måte du tenker på, så vil i endringen din i y blir mengden i x lik minus 2 per enhet. Men uansett, så svarte vi faktisk på spørsmålet uten engang å innse det når vi fylte inn alle disse verdiene. Hva er y verdien når x er lik 0? Vel, y-verdien er 4. Så y-avskjæringen her er 4. Vi tegnet egentlig ikke grafen riktig. Den ville faktisk se litt mer ut som dette om vi prøvde å tegne den ordentlig. Så dette her borte er 4. Dette her borte er 2. Og linjen vår ser omtrent slik ut. Linjen vår vil se omtrent slik ut.