Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Skjæringspunkt fra en likning

Sal finner x- og y-skjæringer til -5x + 4y = 20. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi har ligningen: -5x pluss 4y er lik 20, og vi blir bedt om å finne avskjæringene for denne ligningen. Så vi må finne avskjæringene, og så bruke avskjæringene til å sette inn denne linjen på koordinat planet. Så sett inn linjen. Så når noen snakker om avskjæringer, så snakker de om hvor du avskjærer x-og y-aksene. Så la meg merke aksene mine her, så dette er x-aksen og det der er y-aksen. Og når jeg avskjærer x-aksen, hva skjer da? Hva er y-verdien min når jeg er på x-aksen? Vel, y-verdien min er 0, jeg er ikke over eller under x-aksen. La meg skrive ned dette. Så x-avskjæringen... x-avskjæringen er når y er lik 0, ikke sant? Og med samme logikk, hva er y-avskjæringen? y-avskjæringen... Hva er y-avskjæringen? Vel, om jeg er et sted langs y-aksen, hva er da x-verdien min? Vel, jeg ikke til høyre eller til venstre, så x-verdien min må være 0, så y-avskjæringen skjer når x er lik 0. Så for å finne ut avskjæringene, la oss sette y er lik 0 i denne ligningen og løse den for x, og så skal vi sette x lik 0 og så prøve å løse for y. Så når y er lik 0, hva blir da denne ligningen? Jeg vil gjøre den i oransje. Du får -5x pluss 4y. Vi sier y er 0, så 4 ganger 0 er lik 20. 4 ganger 0 er bare 0, så vi kan bare ikke skrive det. Så la meg skrive det om. Så vi har -5x er lik 20. Vi kan dele begge sidene av denne ligningen med -5. -5-en blir kansellert ut, det var hele poenget med å dele på -5 og vi får x er lik 20 delt på -5 er -4. Så når y er lik 0, som vi så rett der sånn, så er x lik -5. Eller om vi ønsker å plotte inn punktet, så kan vi alltid sette inn x-koordinaten først, så det ville være punktet -4,0. Så la meg tegne det. Så hvis vi teller 1, 2, 3, 4. Det er -4. Og så er y-verdien bare 0, så det punktet er rett der sånn. Det er x-avskjæringen, y er 0, x er -4. Legg merke til at vi avskjærer x-aksen. La oss gjøre nøyaktig det samme med y-avskjæringen. La oss sette x er lik 0, så om vi setter x er lik 0, så vil vi ha -5 ganger 0 pluss 4y er lik 20. Vel, alt ganget med 0 er 0, så vi kan bare ta vekk det. Og husk, dette satte x lik 0, siden vi gjøre y-avskjæringen nå. Så dette bare forenkles til 4y er lik 20. Vi kan dele begge sidene av denne ligningen med 4, for å bli kvitt 4-eren der sånn, og du får y er lik 20 over 4, som er 5. Så når x er lik 0, så er y lik 5. Så punktet 0,5 er på grafen for denne linjen. Så 0,5. x er 0, og y er 1, 2, 3, 4, 5, rett der borte. Og legge merke til at når x er 0, så er vi til høyre på y-aksen, dette er vår y-avskjæring rett der borte. Og hvis vi tegner linjen, så er alt du trenger to punkter for å tegne en hvilken som helst linjen, så vi må bare knytte sammen dottene og så har vi linjen vår. Så la meg knytte dottene, jeg prøver mitt for å tegne en så rett linje som jeg kan-- vel, jeg kan gjøre det bedre enn det-- det å tegne en så rett linjen som jeg kan. Og det er grafen for denne ligningen med å bruke x-avskjæringen og y-avskjæringen.