If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Likninger med variabler på begge sider: 20-7x=6x-6

Sal løser likningen 20 - 7x = 6x - 6. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi har likningen 20 minus 7 ganger x er lik 6 ganger x minus 6. Og vi skal løse for x. Så måten vi skal gjøre dette på er ved å separere konstantene, som er 20 og minus 6 på en side av likningen. Vi setter dem på høyre side. Og så flytter vi alle x-ene, minus 7x og 6x på den venstre siden av likhetstegnet. Så for å få vekk 20 fra venstresiden, la oss subtrahere. Vi trekker først ifra på venstre side. Men, dette er en likning, alt vi gjør på venstresiden, må vi gjøre på høyresiden også. Hvis DET er det samme som DET også etterpå må alt som blir gjort på venstresiden også gjøres på høyre side. høyre side. Så vi trakk fra 20 til venstre, så la oss også trekke 20 fra høyre. så på venstre side av likning får vi 20 minus 20 som er 0. Dette var hele poenget, de utlignet hverandre. Vi trenger ikke å skrive det ned. Også har vi minus 7x, som vi bare flytter ned. Minus 7x. Og det er det samme som høyre side av likningen. Vi har 6x. Vi gjør ikke noe med den nå. Men så har vi minus 6 minus 20. Vi er allerede 6 under 20 på tallinjen, og hvis vi går enda 20 nedover, kommer vi til minus 26. Nå, det neste vi ønsker å gjøre, er å få alle x-ene over på venstre side. Så vi ønsker ikke å ha 6x her, så kanskej vi kan trekke fra 6x på begge sider. Så la oss trekke 6x fra høyre, trekke fra 6x fra venstre side, og hva får vi? På venstre side, minus 7x minus 6x, det blir 13x, Ikke sant? Minus 7 av noe minus 6 av det samme, blir minus 13. Mens vi her får 6x minus 6x. Det utligner hverandre. Som var hele poenget med å trekke ifra minus 6x. Nå sitter vi bare igjen med minus 26, eller negativ 26, avhengig av hvordan vi ser på det, så 13x er det samme som 26. Nå, vårt mål, bare får å minne om det, er å islore x. Vi har minus 13 ganger x-en her. Så den beste måten å sitte igjen med en x, er å dividere med det antallet x-er vi har. Slik får vi bare x. Så la oss dele på minus 13. Og nå vet du at om vi gjøre noe på venstre side av en likning, må vi gjøre det på høre side av likningen også. Så vi må dividere begge sider av likningen på minus 13. Så hva får vi på venstre side? Minus 13 ganger x delt på minus 13, det blir bare x. Om vi har et tall multiplisert x, og deler med det tallet, vil vi bare sitte igjen med en x. Så på venstre side får vi bare en x. X er like minus 26 delt på minus 13. Vel, det blir et positivt tall. Vi får 2. Et negativt tall delt på en negativt tall blir positivt. 26 delt på 13 er 2. Og det er svaret vårt. Dette er svaret. Nå, la oss sjekke om det faktisk stemmer. Det er det som er så flott med algebra. Man kan alltid sjekke svaret ved å sette det på prøve. Så vi setter inn svaret i den opprinnelige likningen. Vi har 20 minus 7 ganger x -- x er 2--minus 7 ganger 2 er likt som 6 ganger x--Vi har løst for x, det er 2--minus 6. Så la oss finne ut om venstresiden virkelig er lik som høyresiden. Så venstresiden forenkles til 20 minus 7 ganger 2, som er 14. 20 minus 14 er 6. Det har vi forenklet venstresiden til. På høyre side har vi 6 ganger 2, som er 12, minus 6. 12 minus 6 er 6. Så de er like, som vil si at vi har klart å finne det rette svaret.