If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Lage en likning med ingen løsninger

Sal viser hvordan han fullfører en likning -11x + 4 = __x + __ slik at den ikke har noen løsninger. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

. Vi blir bedt om å bruke drop-down menyene til å lage en lineær likning med 0 løsninger. En lineær likning med 0 løsninger er en likning, hvor venstre side aldri noen gang kan være lik høyre side. . La oss se, hvilke muligheter vi har. Vi kan starte med å se på koeffisienten foran x på høyre side. . Vi kan kanskje skrive minus 11x her også. Så har vi minus 11x på begge sider. På venstre side har vi fremdeles minus 11x pluss 4. Hvis vi gjør noe annet enn å legge 4 til her, det kan eksempelvis være minus 11x minus 11, så vil det ikke være noen løsninger. Hvordan fant vi ut av det? Tenk over det. Vi har minus 11x, og vi har minus 11x her. Vi kan legge minus 11x til på begge sider av likhetstegnet. Så går minus 11x-leddene ut mot hverandre, og vi står igjen med 4 er lik minus 11. Det er altså helt klart ikke lik hverandre. . Vi kan også se på det på en annen måte. Vi har minus 11 ganger et tall her, og vi legger 4 til det. Her tar vi minus 11 ganger det samme tallet og trekker 11 fra det. Vi har altså på begge sider minus 11 ganger et tall, og på den andre siden trekker vi 4 fra det, og på den andre siden trekker vi 11 fra det. Vi kan ikke sette noe inn på x's plass og få den her likningen til å være riktig. La oss sjekke svaret vårt. Det var riktig.