If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Undersøke en løsning av et likningsett

Sal sjekker om (-1,7) er en løsning av settet: x+2y=13 og 3x-y=-11. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Kan (-1, 7) være en løsning til likningene nedenfor? Den første likningen er x + 2y = 13, den andre er 3x - y = -11. Hvis (-1, 7) skal være en løsning her må den tilfredsstille begge likningene x = -1, og y = 7 må gjelde for begge likningene hvis det skal være en løsning. Vi prøver med den første likningen. Hvis x = -1 og y = 7 vi skal sjekke om det tilfredsstiller likningen Vi har -1 + 2(7) = 13? Jeg skriver et ? fordi vi ikke vet om det er sant. -1 + 14 = 13 Vi har 13 = 13, den første likningen tilfredsstiller løsningen Nå skal vi se på den andre likningen Vi har 3(-1) - 7 = -11? Igjen skriver vi ? da vi ikke vet om uttrykket er sant. -3 -7 = -11 -3 -7 = -10. Vi har da -10 = -11, dette er ikke sant. Så x = -1 og y = 7 tilfredsstiller ikke den andre likningen Dette her kan da ikke være løsningen på dette settet Svaret er da Nei ettersom det tilfredsstiller den første likningen, men ikke den andre.