If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Aldersoppgave: Imran

Sal løser følgende aldersoppgave: Om 40 år vil Imran være 11 ganger så gammel som han er nå. Hvor gammel er han nå? Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

De forteller oss at Imran vil være 11 ganger så gammel, som det han er nå, om 40 år. Deretter spør de oss hvor gammel han er nå. Først og fremst kan det være en god idé å prøve å løse dette selv først. La oss prøve å sette opp en ligning. Hva skal vi finne ut av? Vi skal finne ut av hvor gammel han er nå. Vi bruker x til det. X er lik hvor gammmel han er nå. Hva vet vi om hvor gammel han vil være om 40 år? Han vil være så gammel han er nå, pluss 40 år gammel. Om 40 år vil Imran være X pluss 40 år gammel. Vi får også mer informasjon. Det vi har skrevet ovenfor, er nemlig ikke nok informasjon. Vi får vite at Imran vil være 11 ganger så gammel, som det han er nå, om 40 år. Det betyr at X pluss 40 er lik med x ganger x. Om 40 år vil han være 11 ganger så gammel, som han er nå. Hvis man ganger x med 11, vil man finne ut av hvor gammel Imran er om 40 år. La oss skrive det ned som en ligning. Vi vet altså at han er x år gammel nå, og han er 11 ganger x gammel om 40 år. Vi har en linjær ligning, hvor vi skal finne x. La oss flytte x-leddene over på venstre side. Vi har flest xer på venstre side, på den måten unngår vi negative xer. For å kvitte oss med denne xen, vi vi trekke fra x. Det kan vi ikke gjøre på den ene siden. Vi skal gjøre det på begge sider. Vi står igjen med 10. Hvis vi har 11 av noe, og fjerner 1. står vi igjen med 10. 10 ganger x er altså lik med 40. Nå skal vi dividere med 10 på begge sider for å finne x. Det gjør vi. Vi står igjen med x er lik 4. Svaret på spørsmålet: "Hvor gammel er Imran nå?" Er altså 4 år. La oss sjekke det.Hvis han er 4 år nå, vil han være 44 år om 40 år. 44 er netopp 11 ganger så mye som 4. Derfor er svaret vårt riktig.