Hovedinnhold
Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:1:14

Plotting numbers on the complex plane

Video transkripsjon

Flytt den oransje dotten til -2 + 2i. Så vi har et komplekst tall her. Det har en reel del: -2 Det har en imaginær del på 2 ganger i. Og det du vil se her er at vi har tenkt å plotte det på dette to-dimensjonale kartet. Men dette har ikke tradisjonelle akser. På våre tradisjonelle koordinat-akser, plotter du ekte x-verdier mot ekte y-koordinater. Her, på den horisontale aksen, det vil være den ekte delen av vårt komplekse tall. Og vår vertikalakse vil være den imaginære delen. Så i dette eksempelet, dette komplekse tallet, vår reelle del er -2, Også er vår imaginære del positiv 2. Så det her borte i det komplekse planet er punktet -2+2i. La oss ta noen til av disse. Så 5 +2i. Igjen, den reelle delen er 5. Den imaginære delen er 2 Og vi er ferdig. La oss ta to til av disse. 1 + 5i. 1 - det er den reelle dene - pluss 5i over den "Im". Okei. La oss ta en til av disse 4 - 4i. Det reelle tallet er 4. Imaginære delen er -4. Og vi er ferdig.