Laster

Video transcript

La oss se hva 1/2 ganger 5 betyr. En måte å se det på, er at dette kunne vært 5 halve, lagt sammen. Så vi kunne sett det på som 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, noe som ville blitt det samme som 1 + 1 + 1 + 1 + 1 over 2, som ville blitt 5 halve. 5/2. En annen måte å se det på, er som om du starter med 5 bokser Så 1 boks - og så kan jeg kopiere og lime den inn sånn at de blir like, kopier og lim inn, så det er 2 bokser, 3 bokser. 4 bokser og til slutt 5 bokser. Så en annen måte å se det på, er som om du starter med 5 bokser, og så tar du halvparten av dem. Så vil være halvparten av dette? Du har altså 5 bokser, så du får 5 delt på 2 som er 2 1/2. 2 og en halv. Du vil komme hit. Du vil altså få denne, denne og denne. Blir dette også det samme som 5 halve (5/2) Vel, hva skjer dersom vi deler hver av disse hele boksene til halvparter? Jo, vi deler hver boks i to, og i stedet for å ha 5 hele bokser, har vi nå 10 halvparter. Hvor mange av de halvpartene har vi fylt inn? Vi har fylt inn 1, 2, 3, 4, 5. Så dette er også lik 5 halve (5/2) Så langt så vi bare på hva multiplikasjon faktisk betyr. Men hvis du lurer på hvordan vi faktisk regner ut dette, gir det kanskje mening at det å multiplisere brøker faktisk er ganske rett frem, dersom du kan uttrykke begge som brøkdeler. Og 5 er, som du kanskje vet, det samme som 5 1-ere. Så vi kan gange det her med 5/1. 5 over 1. Så nå som begge er uttrykt som brøkdeler, kan jeg nå gange nevneren - så 1 ganger 5 over 2 ganger 1. over 2 ganger 1. Og hva vil det bli? Vel, 1 ganger 5 er 5. 2 ganger 1 er 2. Så igjen, blir svaret 5 halve (5/2)