Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Enhet 5: Desimaltall

1 900/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

I dette emnet skal vi lære hva et desimaltall er og hvordan man viser det visuelt og på en tallinje. Vi skal også addere, subtrahere, multiplisere og dividere med desimaltall.

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 320 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 560 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 640 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 900 mestringspoeng!