If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjon & subtraksjon av desimaltall i tekstoppgaver

Oppgave

Rosa lager en gitar. Andre bånd er 33, comma, 641, start text, m, m, end text fra første bånd. Tredje bånd er 31, comma, 749, start text, m, m, end text fra andre bånd.
Hvor langt er tredje bånd fra første bånd?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, m, end text
Fast?
Fast?