If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjon & subtraksjon av desimaltall i tekstoppgaver

Oppgave

Rosa lager en gitar. Andre bånd er 33,641mm fra første bånd. Tredje bånd er 31,749mm fra andre bånd.
Hvor langt er tredje bånd fra første bånd?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
mm
Fast?
Fast?