If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenligne desimaltall: 9,97 og 9,789

Sal sammenligner 9,97 og 9,798 ved å bruke plassverdi. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

. La oss sammenligne 9,97 med 9,798. Når vi skal finne ut av, hvilket tall som er størst, kan vi starte med å se på den største plassverdien. Derfra kan vi så gå gradvis mit de mindre plassverdiene, inntil vi ser, hvor de er forskjellige. Her har begge tall altså 9 enere. De 2 tallene har altså like mange enere. La oss nå se på tiendedelenes plass. Det venstre tallet har 9 stående på tiendedelenes plass, men det høyre tallet kun har 7 tiendedeler. La oss skrive de 2 tallene ut, så vi får en bedre forståelse av, hva de består av. Vi kan altså skrive det her som 9 pluss 9/10. Vi har ikke sett på hundrededelene enda. Om det andre tallet kan vi inntil videre skrive 9 pluss 7/10. Vi har ikke sett på resten av tallet enda. Det ser altså ut som, at det venstre tallet er størst her. Hvordan kan vi allerede vite, at det venstre tallet er størst? Vi har jo flere plasser til høyre i det høyre tallet. Vi har 98 til høyre i det høyre tallet, og vi har 7 igjen i det venstre. Man skal tenke på, at uansett hva det står etter 7-tallet i det høyre tallet, vil det alltid være mindre enn 9,8- Hvis vi økte tallet på tusendelens plass, vill vi gå fra 9,798 til 9,799 til 9,8. Vi skal altså gjøre tallet større for å nå til 9,8, og det her andre tallet er 9,9. Man skal altså finne den største plassverdien, som skiller seg mellom 2 tall, og det tallet, som har den største verdien på den plassen, er det største tallet. Har har vi 9/10, og her har vi kun 7/10. Det er det samme, hva som står på hundrededelenes og tusendelens plass. La oss snakke litt mer om de her 2 tallene for å gjøre det helt tydelig. La oss fortsette med det her. Her har vi altså 7/100. . Her har vi 9/100. Til slitt har vi 0/1000 her. La oss bytte farge. Vi har allerede brukt blå. I det her tallet har vi 8/1000. Pluss 8/1000. La oss gjøre alt om til tusendeler nå, og så kan vi legge de sammen, så vi får 2 brøker med 1000 som nevner, og de kan vi sammenligne. 9 er det samme som 9000/1000. Hva er 9/10 i tusendeler? Hvis vi legger til brøken med 10, får vi 90/100. Hvis legger til brøken med 10 til, får vi 900/1000. 7/100 legger vi til 10, så får vi 70/1000. Vi gjør det samme her. 9 er lik 9000/1000, og så har vi pluss 700/1000 pluss 90/1000, pluss 8/1000. Hvor mange tusendeler har vi i det venstre tallet? Vi har 9970. Det er altså lik 9970/1000. Tallet til høyre er derimot lik 9798/1000. . Nå kan vi sammenligne de to brøkene. Det er like mange tusendeler i nevnerne. Her er det 9 hundredeler, og her er det kun 7 hundredeler. Selv om det nesten er 8 hundredeler her, er det fremdeles mindre enn 900. . Tallet til venstre er altså ubetinget det største av de to tallene.